پوسته ها

[vc_row][vc_column width=”1/1″] 

 
 

با کدئوس کنترل کامل روی استایل و رنگ های وبسایت خود خواهید داشت . به علاوه تمام تنظیمات و ویژگی های کدئوس با دو پوسته با تنظیمات پیش فرض قابل اعمال است که می توان فقط با یک کلیک به این تنظیمات کلی رسید . پوسته تاریک و پوسته روشن دو پوسته پیش فرض هستند که تنظیمات و استایل های انتخاب شده برای هر پوسته طوری انتخاب شده تا نیاز با استایل دهی تک تک المان ها نباشد[/vc_column][/vc_row]