واقعیت افزوده گردشگری

واقعیت افزوده گردشگری

 واقعیت افزوده گردشگری واقعیت افزوده گردشگری صنعت گردشگری یکی از صنایعی است که موارد بصری و مشاهده در آن بسیار تاثیر دارد اگر گردشگری با علم روز و فناوری ای آر ترکیب شود میتواند جذابیت های خاصی را برای مخاطبین خود ایحاد کند با این وجود فناوری ای آر در…

مطالعه بیشتر