طراحی اپلیکیشن با واقعیت افزوده

طراحی اپلیکیشن با واقعیت افزوده طراحی اپلیکیشن با واقعیت افزوده گروه نرم افزاری کوشا فناوران بوژان سانا با تکیه بر نیروی جوان و مبتکر هود برای اولین بار در ایران تمامی اپلیکیشن هایی درخواستی مشتری های خود برای طراحی را به صورت ترکیب با قابلیت واقعیت افزوده ارائه میدهد مزیت…

مطالعه بیشتر