هوشمند کردن هتل

هوشمند کردن هتل یکی از دلایل پیشرفت کشورهای اروپایی رو آوردن به تکنولوژی های روز دنیا میباشد برای همین منظور است که تراکنش بالایی از این سودمندی را دارا هستند ما با کمک علم نخبه ها و جوانان ایرانی میتوانیم تمام علم روز تکنولوژی های دنیا را بومی سازی کنیم…

مطالعه بیشتر