هوشمند کردن هتل

هوشمند کردن هتل یکی از دلایل پیشرفت کشورهای اروپایی رو آوردن به تکنولوژی های روز دنیا میباشد برای همین منظور است که تراکنش بالایی از این سودمندی را دارا هستند ما با کمک علم نخبه ها و جوانان ایرانی میتوانیم تمام علم روز تکنولوژی های دنیا را بومی سازی کنیم…

مطالعه بیشتر

آیفور فود

رستوران هوشمند و واقعیت افزوده رستوران هوشمند فناوری Augmented Reality یا واقعیت افزوده، فناوری نسبتاً جدید است که در فارسی از آن  با عباراتی مثل واقعیت اضافه یا واقعیت افزوده نام برده میشود به زبان ساده تر ارتباط بین دنیای حقیق و دنیای مجاز به وسیله این فناوری ممکن میشود…

مطالعه بیشتر